draaitrommel uitsnede

Overheid en de afval- en recyclingsector werken aan de circulaire economie

Het Rijk en bedrijven uit de recyclingsbranche laten op deze website zien hoe zij samenwerken aan de circulaire economie. Dit doen zij door meer en beter recyclen:

Meer recyclen: minder storten of verbranden van recyclebaar afval.
Beter recyclen:  met een hoger rendement voor mens, milieu en economie.

Het programma Meer en Beter recyclen is onderdeel van het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof.

Lees meer over:

Het convenant en uitvoeringsprogramma Meer en beter recyclen

Deze website is in beheer bij Rijkswaterstaat.

Nieuws

6e Recylingsymposium, 25 oktober 2017

'Circulaire economie, waarom niet?' is het thema van dit Recyclingsymposium. Het programma onderstreept de urgentie en laat inspirerende voorbeelden zien van wat er al gebeurt.

Meer informatie: Recyclingsymposium

Het KIDV publiceert onderzoek naar de kunststofketen

Voor een overgang naar een gesloten grondstoffenkringloop en een circulaire economie is het verder sluiten van de kunststof verpakkingsketen een belangrijke uitdaging. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft  in een onderzoek de kunststofketen voor het eerst in zijn geheel in kaart gebracht en doorgelicht.

Meer informatie: KIDV

Jaarrapportage 2016

Jaarlijks wordt de voortgang van de uitvoering van de projecten in kaart gebracht. De stuurgroep Meer en Beter Recyclen heeft de Jaarrapportage 2016 op 12 juni 2017 vastgesteld. Download hier:

Infographic Meer en Beter Recyclen

In één oogopslag zien wat het convenant Meer en Beter Recyclen inhoudt?

Download hier:

Wanneer is recycling hoogwaardig?

En zijn alle manieren van recycling ook wenselijk?

Lees hier meer over in het project:

Kunnen we een methode ontwikkelen om te bepalen wat innovatieve recyclingtechnieken zijn?

En hoe stimuleren we deze innovaties?

Lees hier mee over in het project: