draaitrommel uitsnede

Rapport Milieustraten en de circulaire economie

In opdracht van Rijkswaterstaat is onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de bijdrage van milieustraten aan de overgang naar een circulaire economie te vergroten. Wat zijn de mogelijkheden voor meer effectiviteit en nieuwe functies van de milieustraat om minder materiaal in het restafval te laten eindigen? Wat zijn de knelpunten en oplossingen?

Het rapport beschrijft de huidige stand van zaken, met een verkenning van verbeteringsmogelijkheden door na te gaan welke prestaties ‘koplopers’ weten te behalen. Lees meer en download het rapport op:

Wat is circulair ontwerp in de circulaire economie?

De circulaire economie vraagt om een andere manier van ontwerpen en gebruik van producten, en om samenwerking in de productieketen. Maar wat is circulair ontwerp?

Bekijk de Circulair ontwerp visual die dit voor u in beeld brengt. En laat u, als deel van de keten, inspireren door de Inspiratiegids circulair ontwerp om zelf aan de slag te gaan! Download de gids en de visual (en lees meer) op de projectpagina:

Stimuleren ecodesign en design voor recycling

Overheid en de afval- en recyclingsector werken aan de circulaire economie

Het Rijk en bedrijven uit de recyclingsbranche laten op deze website zien hoe zij samenwerken aan de circulaire economie. Dit doen zij door meer en beter recyclen: Meer recyclen: minder storten of verbranden van recyclebaar afval. Beter recyclen:  met een hoger rendement voor mens, milieu en economie.

Het programma Meer en Beter Recyclen is in 2016 gestart vanuit VANG: Van Afval Naar Grondstof. Het is nu onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie.

Lees meer over het convenant en uitvoeringsprogramma Meer en beter recyclen

Infographic Meer en Beter Recyclen

In één oogopslag zien wat het convenant Meer en Beter Recyclen inhoudt?

Download hier:

Het KIDV publiceert onderzoek naar de kunststofketen

Voor een overgang naar een gesloten grondstoffenkringloop en een circulaire economie is het verder sluiten van de kunststof verpakkingsketen een belangrijke uitdaging. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft  in een onderzoek de kunststofketen voor het eerst in zijn geheel in kaart gebracht en doorgelicht.

Meer informatie: KIDV

Wanneer is recycling hoogwaardig?

En zijn alle manieren van recycling ook wenselijk?

Lees hier meer over in het project:

Kunnen we een methode ontwikkelen om te bepalen wat innovatieve recyclingtechnieken zijn?

En hoe stimuleren we deze innovaties?

Lees hier mee over in het project:

Bijeenkomsten

  • Recycling 2019: de vakbeurs voor de recyclingbranche. Op 19, 20 en 21 november 2019 vindt de 10e editie van vakbeurs Recycling plaats in Evenementenhal Gorinchem.