Blog Ton ter Grote


Hoe gaan we Meer en Beter Recyclen?

Blog van Ton ter Grote, senior adviseur en secretaris Meer en Beter Recyclen

Ik werk aan Meer en Beter Recyclen, dit is een samenwerkingsverband tussen een aantal brancheverenigingen in de afvalrecyclingsector en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Namens Rijkswaterstaat initieer en coördineer ik het overleg tussen alle betrokkenen en zorgen we er met z’n allen voor dat ons afval steeds meer wordt gerecycled. En werken we aan betere (hoogwaardige) vormen van recycling.

Het is nodig om op een verantwoorde manier om te gaan met onze natuur en onze leefomgeving want primaire grondstoffen raken uitgeput. We kunnen met elkaar zuiniger zijn op de grondstoffen die we dagelijks met ons afval weggooien.

Niet alleen bij huishoudens komt er afval vrij, maar ook bij bedrijven, op kantoor en onderweg (bijvoorbeeld in de trein). Het gaat om grote hoeveelheden plastic, hout, metalen, bouw- en sloopafval, karton en papier. Allemaal afvalstromen die van waarde zijn, want ze kunnen – na recycling – weer als secundaire grondstoffen worden ingezet bij het maken van nieuwe producten. En als we de cirkel op deze manier rond maken, dan hoeven we bij het maken van nieuwe producten geen (of veel minder) primaire grondstoffen te gebruiken.

In een circulaire economie willen we onze natuurlijke hulpbronnen zoveel mogelijk behouden en opnieuw gebruiken. Er komt in een circulaire economie wél afval vrij: de spullen waar wij ons thuis, onderweg en ook op het werk van ontdoen. Maar dit afval heeft een positieve waarde. We willen er niet meer van af door het te verbranden of te storten op een stortplaats. Want dan zijn we de waardevolle grondstoffen die in afval zitten, kwijt.

Scheiding aan de bron

In de circulaire economie gaan we ons afval zoveel mogelijk recyclen. Om dat mogelijk te maken is het belangrijk dat we ons afval zoveel mogelijk in afzonderlijke bakken gooien. Scheiding aan de bron heet dat. Die verschillende afvalstromen worden ingezameld en naar afvalrecyclingbedrijven gebracht. Daar worden de verschillende afvalstromen met diverse, soms zeer geavanceerde technieken (zoals robots) gesorteerd en schoongemaakt. Aan het eind van het proces ontstaat er een secundaire grondstof (recyclaat) dat weer kan worden ingezet bij het maken van nieuwe producten.

Met een paar collega’s van IenM en RWS werk ik samen met vertegenwoordigers van de Vereniging Afvalbedrijven, de Branchevereniging Recycling Breken en Sorteren, de Federatie Herwinning Grondstoffen en de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement. Deze marktpartijen hebben in 2015 met IenM een convenant ondertekend om samen te werken: het convenant Meer en Beter Recyclen. We werken samen in ongeveer 20 projecten. Deze projecten gaan o.a. over het stimuleren van hoogwaardige vormen van afvalrecycling, het stimuleren van duurzame innovaties in afvalrecycling, verbeterde samenwerking in de keten en meewerken aan Europees beleid. Heel divers en uitdagend.