LC-KVA vraagt gemeenten te reageren op conceptrichtlijnen


Rijkswaterstaat, de VNG en de NVRD roepen gemeenten op om voor 17 april te reageren op de conceptrichtlijnen voor huishoudelijk restafval. Deze richtlijnen moeten gemeenten ondersteunen bij de gezamenlijke ambitie van maximaal 100 kilogram restafval per inwoner per jaar in 2020.

De initiatiefnemers vragen van gemeenten om de gezamenlijke ambitie van 100 kilogram restafval om te zetten in ambitieuze en realiseerbare doelen voor zichzelf. Ter ondersteuning hebben Rijkswaterstaat, de VNG, de NVRD en het ministerie van IenM gezocht naar haalbare richtlijnen die aansluiten bij de lokale situatie.

Hoogbouw en clusters

Voor het bepalen van de conceptrichtlijnen zijn gemeenten ingedeeld in vijf clusters met een bepaald aandeel hoogbouw. Tijdens het Gemeentelijk Afvalcongres op 19 maart 2015 zijn de conceptrichtlijnen constructief en uitgebreid besproken met gemeenten. Aan de hand van de conceptrichtlijnen per cluster halen alle gemeenten samen straks gemiddeld de doelstelling van 100 kilogram huishoudelijk restafval per inwoner per jaar. Vast staat dat iedereen de komende jaren nog de nodige stappen moet maken om deze gezamenlijke ambitie te realiseren.