Restafval naar 100 kilo per inwoner per jaar in 2020


De beleidsadviseurs zijn 9 maart gestart met de eerste adviesgesprekken om gemeenten bij te staan in de uitvoering. In deze gesprekken geven zij gemeenten ondersteuning bij het agenderen en realiseren van afvaldoelstellingen.

Ondersteuning op maat

Voor het succes van het programma is het essentieel dat beleidsmedewerkers actuele doelstellingen en ambities formuleren en uit kunnen voeren. Om iedere gemeente hierbij op maat te kunnen bijstaan hebben de initiatiefnemers van het programma gekozen voor een persoonlijke benadering