Programma


stapel rapporten

Het programma Meer en Beter Recyclen

Het Rijk en de bedrijven uit de recyclingsbranche werken in dit programma  samen aan het hoofddoel:

Meer recyclen, minder storten of verbranden van recyclebaar afval, en
beter recyclen, met een hoger rendement voor mens, milieu en economie.

De projecten van dit programma zijn gericht op: hoogwaardigere recycling, duurzame innovatie, verbetering van scheiding en inzameling, ketensluiting en het wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving.

Dit programma loopt door tot 2022.

Heeft u een recyclingsbedrijf? Wat betekent Meer en Beter Recyclen voor u?

Dan hebben de uitkomsten van de projecten mogelijk gevolgen voor uw werkwijze. En voor het slagen van de projecten is ook kennis en expertise van bedrijven uit het veld nodig.

Belangrijk om op de hoogte te blijven dus! Bekijk welke thema's voor u interessant zijn via onze themapagina. Of zoek direct in onze projectenlijst.

Werken aan de circulaire economie

Het programma Meer en Beter Recyclen is gestart vanuit het programma VANG: Van Afval Naar Grondstof, en nu onderdeel van het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Dit programma is in september 2016 gestart vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (nu: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en het Ministerie van Economische Zaken.

In dit programma werkt het Rijk samen met andere partijen aan de overgang naar een circulaire economie. In een circulaire economie zijn kringlopen gesloten zodat grondstoffen in de keten blijven, zonder afwenteling op mens en milieu.

Zie voor meer informatie over het Rijksbrede programma Circulaire Economie:

Rijksoverheid

Afval Circulair van Rijkswaterstaat