Project: Communicatie over recycling


Doel

De communicatie over recycling verbeteren.

Glasafval en compartimenten glasauto NL

Projectomschrijving

De deelnemers aan Meer en Beter Recyclen werken allen mee aan een goede en heldere communicatie. Deze communicatie is vooral gericht op bedrijven in de afvalrecyclingsector.

Wat is al bereikt?

  • Jaarlijks organiseren de deelnemers meerdere congressen en symposia over afvalrecycling.
  • Deze website is een belangrijk communicatiekanaal over de projecten van het programma Meer en Beter Recyclen.

Deelnemers

Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling, FHG, NVRD, Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werkwijze

Er wordt een communicatieplan opgesteld met concrete acties voor het bevorderen van de communicatie met de recyclingsector.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Dit project loopt volgens planning.