Project: Fiscale stimulering afstemmen op VANG


Doel

Stimuleringsregelingen inzetten voor meer en betere recycling.

Stapeltje munten

Projectomschrijving

Dit project richt zich op het aanpassen van de regelingen MIA en VAMIL. Deze regelingen stimuleren milieuvriendelijke investeringen. Het doel van de aanpassingen is dat bedrijven meer gaan investeren in duurzaam materiaalgebruik.

Wat is al bereikt?

  • Na onderzoek is op de Milieulijst 2016 het fiscaal voordeel verhoogd voor bedrijfsmiddelen die de circulaire economie bevorderen.
  • Ook is er een code toegevoegd voor tapijt met een minimaal gerecycled aandeel materiaal.
  • En de regeling is aangepast voor de Algemene Groepsvrijstellingsverordening van de EU.

Deelnemers

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Werkwijze

De regelingen MIA en VAMIL aanpassen en hierdoor milieuvriendelijke investeringen stimuleren. En ook (meer) investeringen in duurzaam materiaalgebruik.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.