Project: Monitoren van het effect van afvalbelasting


Doel

Monitoren van het effect van afvalbelasting op im- en export van afval voor recycling.

Bankbiljetten

Projectomschrijving

Dit is een opvolging van het afgeronde project: Fiscale instrumenten ter bevordering van recycling.

In dit project bekijken we welke effecten de belasting en de exportheffing hebben op de import en de export van afval voor recyclings- en verbrandingsdoeleinden. En we gaan na wat de gevolgen zijn wat betreft de import en export van brandbare en recyclebare afvalstromen.

Wat is al bereikt?

Dit is nog niet opgepakt omdat de exportheffing pas halverwege 2015 in werking is getreden.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat

Werkwijze

Monitoren van de effecten van de heffing op de import en export.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.