Project: Herziening van BREF Waste Treatment


Doel

Met de herziening van de BREF Waste Treatment meer en betere recycling stimuleren.

draaitrommel

Projectomschrijving

Europa werkt aan de herziening van de BREF Waste Treatment (BREF WT). Dit is het referentiedocument voor best beschikbare technieken (BBT) in de afvalverwerkingsindustrie.

Dit is een instrument om de minimale kwaliteit van afvalverwerking te waarborgen. De bevoegde overheidsinstanties in de lidstaten gebruiken de BREF WT als toets bij het verlenen van vergunningen.

Bij de herziening kunnen relevante zaken wat betreft de circulaire economie ingebracht worden.

Wat is al bereikt?

  • In 2015 is gewerkt aan voorstellen over BAT (best available techniques). Concepten hiervan zijn gedeeld met vergunningverleners, om te toetsen op werkbaarheid en rechtmatigheid.
  • Eind 2015 is door het EIPPCB (Europese Integrated Pollution Prevention and Control Bureau) het eerste concept van de BREF Waste Treatment gepubliceerd.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat.

Werkwijze

De uitdaging van dit project is toewerken naar een ambitieus document waarvoor ook een groot draagvlak is. Hierbij moet de kloof tussen de lidstaten niet worden vergroot; de stand van zaken tussen verschillende Europese landen verschilt soms erg, waardoor het ene land méér inspanning moet leveren om aan de eisen te voldoen dan het andere land.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.