Project: Juridisch en beleidsmatig kader voor einde-afval en bijproduct


Doel

Onderzoek naar ruimte in wetgeving voor een 'geen afval' etiket.

Stapel dossiers

Projectbeschrijving

Bedrijven geven aan dat het etiket ‘afval’ op het materiaal waarmee zij werken hun circulair initiatief belemmert of onmogelijk maakt.

Afvalwetgeving is vaak nog noodzakelijk zodat afgedankte stoffen en voorwerpen verantwoord verwerkt worden. Maar wetgeving kan overbodig zijn als de ‘markt’ zelf goed regelt dat stoffen op verantwoorde wijze in de keten blijven. Hierbij moeten gezondheid, milieu en hoogwaardigheid wel goed geborgd zijn.

De (Europese) wetgeving biedt ruimte om dit te onderkennen door een ‘geen afval’ etiket te plakken. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat pakt dit op in het rijksbrede programma Circulaire Economie.

Wat is al bereikt?

  • De definitie 'zich ontdoen' is besproken met de Europese Commissie.
  • De beleidslijn 'afval-of-product' is besproken met de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Regionale uitvoeringsdiensten en met groot aantal stakeholders.
  • Er zijn rechtsoordelen afgegeven (einde-afval) en meerdere oordelen in voorbereiding (einde-afval respectievelijk bijproduct).
  • Er is bijgedragen aan diverse casussen van  'Ruimte in Regels voor Groene Groei'.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat

Werkwijze

  • Publiceren van een ministeriële regeling met criteria voor glycerine (e.a. stromen).
  • Een beleidslijn opstellen voor de beoordeling van bijproduct c.q. einde-afval, en rechtsoordelen afgeven aan bedrijven (op aanvraag).
  • De webtoets 'Afval of grondstof' in lijn brengen met het beleid.
  • De beleidslijn vastgelegd in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3).
  • Overleg voeren over de beleidslijn met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Regionale Uitvoeringsdiensen (RUD's).

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is vooruitgang, maar de actie loopt achter op de planning.