Project: Monitoren van het effect van End-of-Waste-criteria voor puingranulaat


Doel

Monitoring van het effect van einde-afval criteria voor puingranulaat.

Puingranulaat

Projectomschrijving

Vanaf februari 2015 is het mogelijk om voor puingranulaat de productstatus te verkrijgen: dit is vastgelegd in de 'Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat'.

Het doel hiervan is om (als dat milieuhygiënisch verantwoord is) het materiaal onder de werking van de afvalregelgeving uit te halen en zo gebruik van het materiaal eenvoudiger te maken.

Omdat dit het eerste voorbeeld is van een set van nationale einde-afvalcriteria is interessant om te kijken hoe dit in praktijk uitwerkt:
Wordt er gebruik van gemaakt? Ervaren marktpartijen het als een stimulans voor het gebruik van recyclaat? Lopen marktpartijen nog tegen onverwachte zaken aan?

Wat is al bereikt?

De regeling is in 2015 in werking is getreden. Het onderzoek naar het effect van de end-of-waste criteria wordt in 2016 gestart.

Deelnemers

Rijkswaterstaat, BRBS Recycling

Werkwijze

Effecten van de invoering van deze criteria worden in beeld gebracht door middel van interviews.

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is wel voortgang, maar het project loopt achter op de planning.