Project: Kansen en belemmeringen bij import en export


Doel

Wegnemen van onnodige belemmeringen voor recycling bij im- en export.

Controle vrachtwagens

Projectomschrijving

Grensoverschrijdend transport van afval is op Europees niveau geregeld in de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).

Bedrijven ervaren deze regelgeving op een aantal punten als onnodig beperkend. In dit project bekijken we of onnodige belemmeringen weg te nemen zijn. Maar ook brengen we in kaart waar belemmeringen juist nodig zijn om (hoogwaardige) recycling te blijven realiseren.

Wat is al bereikt?

Er is een lijst opgesteld met knelpunten.

Deelnemers

Vereniging Afvalbedrijven, FHG, BRBS Recycling, Indaver, Sita, Attero, Baetsen, Van Vliet Groep, Sortiva, Rijkswaterstaat.

Werkwijze

De eerste fase is inventariseren bij bedrijven wat de belangrijkste belemmeringen van de EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen) zijn.

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is wel voortgang, maar het project loopt achter op de planning.

Gerelateerde projecten