Project: Nieuwe ketenprojecten opstarten


Doel

Inventariseren en opstarten van nieuwe ketenprojecten.

Grote metalen ketting

Projectomschrijving

In dit project inventariseren en selecteren we nieuwe ketenprojecten.

Wat is al bereikt?

Sinds 2015 loopt het ketenproject Bitumineus dakafval.

Bij dit project kijken we samen met de stakeholders uit de keten of en hoe kan worden gekomen tot ketensluiting. Of een zo dicht mogelijke benadering daarvan.

Momenteel wordt veel bitumineus dakafval verbrand. Hoewel dat in de regel wel gebeurt met terugwinning van energie, gaat daarmee een waardevolle grondstof verloren. Binnen het ketenproject wordt gekeken hoe vrijkomend bitumineus dakafval weer op een hoogwaardige manier kan worden ingezet als grondstof. En welke preventiemaatregelen kunnen bijdragen aan het sluiten van de keten.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat en BRBS Recycling.

Werkwijze

Stakeholders vragen we of men ideeën heeft over afvalstromen die als nieuwe ketenprojecten kunnen worden opgepakt. Daarna worden de aangemelde ketenprojecten geïnventariseerd en kansrijke ketenprojecten opgestart.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.