Project: Nieuwe nationale criteria voor einde-afval en bijproduct


Doel

Onderzoek naar nieuwe nationale einde-afval criteria.

dossiermap met papieren

Projectomschrijving

Op verschillende manieren kan worden vastgelegd of materiaal een afvalstof is of niet. Op Europees niveau door een EU-Verordening en op nationaal niveau door een ministeriële regeling of een beoordeling per geval.

In dit project onderzoeken we of er een ministeriële regeling kan worden opgesteld.

Wat is al bereikt?

  • Er is begonnen met de studie naar criteria voor einde-afval voor vloeibare brandstoffen uit afvalstromen.
  • De aanbeveling voor einde-afval voor oud papier van het Benelux secretariaat is beoordeeld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport en Rijkswaterstaat. Deze aanbeveling zien we als een goed startpunt voor verder overleg tussen overheden en met de branche.

Deelnemers

Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, Regionale uitvoeringsdiensten (RUD's), Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de betrokken marktpartijen.

Werkwijze

  1. Marktpartijen dragen stromen aan.
  2. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft de prioriteit aan.
  3. Per stroom wordt een projectgroep samengesteld (uit de markt en de overheid).
  4. Het ministerie stelt de criteria vast.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.

Gerelateerde projecten