Project: Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport


Doel

in LAP3  het onderscheid tussen hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend verkeer van afval opnemen.

Grensbord

Projectomschrijving

Om onderscheid te kunnen maken tussen hoog- en laagwaardige recyling wordt er een methodiek ontwikkeld. In dit project bekijken we hoe dit in het Landelijk Afvalbeheerplan opgenomen moet worden. En hoe deze methode van belang kan zijn bij grensoverschrijdend verkeer van afval

Wat is al bereikt?

Het is nog te vroeg om het project te starten.

Deelnemers

Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport.

Werkwijze

  • Opnemen in de beleidstekst van LAP3.
  • Bekijken voor welke stromen het zinvol is om deze methode op sectorniveau in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) door te voeren.
  • Beoordelen of het onderscheid tussen hoog- en laagwaardige recycling een rol moet gaan spelen bij bij afvaltransporten over de grens.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt op schema.