Project: Webtoets oordeel afvalstatus


Doel

Ondersteunen van bedrijven bij de beoordeling van de afvalstatus van een materiaal of product.

Toetsenbord close-up.

Projectomschrijving

Rijkswaterstaat heeft een webtoets ‘Afval of grondstof’ gemaakt. Het doel hiervan is marktpartijen en anderen te ondersteunen bij de beoordeling van de afvalstatus van een materiaal of product.

De webtoets is de centrale plek waar bedrijven en het bevoegd gezag kunnen toetsen of het om een afvalstof gaat of niet. Het gaat hier niet om algemene criteria, maar om een toetsing per geval.

Wat is al bereikt?

De webtoets 'Afval of grondstof' is in 2015 gereed gekomen en is in gebruik.

Met gebruikmaking van de webtoets is inmiddels bij Rijkswaterstaat meermalen een verzoek om een rechtsoordeel ingediend.

Deelnemers

Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport.

Werkwijze

Rijkswaterstaat heeft een nationale webtoets gemaakt voor bedrijven en het bevoegd gezag. Hiermee kan men per geval toetsen of het om een afvalstof gaat of niet.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Dit project loopt volgens planning.