Project: Hoogwaardige recycling


Doel

Hoogwaardige recycling per keten stimuleren.

Gestapelde buizen

Projectomschrijving

In dit project onderzoeken we wanneer recycling hoogwaardig en bruikbaar is.

Recyclen van materialen is soms op meerdere manieren mogelijk, waarna ze in verschillende toepassingen een tweede leven krijgen. Maar zijn al deze manieren van recyclen ook wenselijk? Of moet hierin gestuurd worden? Overwegingen hierbij zijn bijvoorbeeld:

- De milieu-impact van het geschikt maken van het materiaal voor recycling.
- Welke primaire materialen worden uitgespaard door het tweede leven.
- Of er daarna niet alleen een tweede maar ook meerdere levens mogelijk zijn.

Dit project valt onder het thema: Stimuleren van hoogwaardige recycling

Wat is al bereikt?

Het project heeft geleid tot twee modellen om onderscheid te maken tussen vormen van recycling:
1. Op basis van een LCA-methode.
2. Op basis van meer globale regels.

Daarnaast is nagegaan of
3. Het onderscheid gemaakt kan worden op basis van economische gegevens.

Het project is nog niet afgerond. Er wordt onder meer nog nader gekeken naar de consistentie van de drie gekozen modellen en naar mogelijke integratie van het economische model (3) en het model op basis van globale regels (2). Een tussenrapportage (pdf, 5.8 MB) van wat er tot nu toe is gedaan is wel beschikbaar.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat,Rijkswaterstaat, BRBS Recycling,Vereniging Afvalbedrijven FHG,Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV),RIVM, Planbureau voor de Leefomgeving,Recycling Netwerk.

Werkwijze:

  1. Een methodiek ontwikkelen voor het afvalbeleid om hoogwaardigheid van recycling vast te stellen.
  2. Voor een aantal stromen (als test voor de bruikbaarheid) onderzoeken we hoe het toepassen van de systematiek zou uitpakken.
  3. Als er aanleiding toe is: het opnemen van hoogwaardige recycling als mogelijke minimumstandaard in het Landelijk Afvalbeheer Plan 3. En in andere relevante instrumenten.

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is wel vooruitgang, maar het project loopt achter op de planning.