Project: Ruim baan voor duurzame innovatie


Doel

Stimuleren van innovatieve recyclingtechnieken.

Doorkijk op een pad op een recyclingsterrein.

Projectomschrijving

Voor brede toepassing van gerecyclede afvalstoffen als grondstoffen worden in de praktijk twee belangrijke belemmeringen ervaren:

  • Er ontbreekt vaak een markt voor grondstoffen uit gerecycled materiaal. Met name vanwege het label ‘afval’.
  • Bestaande vergunningen geven bedrijven weinig experimenteerruimte om innovatieve ideeën in de praktijk uit te werken.

In dit project inventariseren we waar de belemmeringen zitten voor het realiseren van de innovaties. En adviseren we hoe deze belemmeringen weggenomen kunnen worden.

Wat is al bereikt?

  • Er is een lijst van belemmeringen gemaakt en ook zijn er aanbevelingen aan de rijksoverheid gedaan voor het wegnemen van deze belemmeringen.
  • We bekijken of de resultaten van dit project in het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) kunnen worden opgenomen.
indicator-oranje

Er is wel vooruitgang, maar het project loopt achter op de planning.

Werkwijze:

  • Uitdenken wat innovatieve recyclingtechnieken daadwerkelijk zijn.
  • Inventariseren welke innovatieve recyclingtechnieken passen binnen de overgang naar een circulaire economie.
  • In beeld brengen wat de introductie van dergelijke innovaties verhinderd, en met welke middelen of instrumenten deze innovaties meer kunnen worden gestimuleerd.
  • Invoeren van (een selectie van) stimuleringsmaatregelen om innovaties binnen het afvalbeheer te stimuleren.

Deelnemers

Rijkswaterstaat, Vereniging Afvalbedrijven, BRBS Recycling, Attero, M-tech NL, Shanks, Sortiva, Rouwmaat, AEB Amsterdam