Project: Ruimte in Regels voor Groene Groei


Doel

Innovatieve investeringen mogelijk maken.

kikvorsperspectief boom roze bloeiend

Projectomschrijving

Ruimte in Regels voor Groene Groei is een programma van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat. Met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Rijkswaterstaat zet de overheid zich in om met ondernemers te zoeken naar meer ruimte in wet- en regelgeving en beleid en uitvoering. Met als doel om innovatieve investeringen van ondernemers mogelijk te maken.

Wat is al bereikt?

  • Ongeveer 150 belemmeringen zijn geïnventariseerd en voor een groot deel opgepakt en afgerond.
  • Er zijn inhoudelijke bijdragen geleverd aan vraagstukken rond de 'afval/geen afval', REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen) en EVOA (Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen).

Zie voor informatie over de uitvoering van dit project de website Ruimte in regels voor Groene groei

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Ministerie voor Economische Zaken, Rijkswaterstaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Werkwijze

  • Inventariseren van de belemmeringen voor Groene Groei op het gebied van wet- en regelgeving.
  • Aan de hand van concrete casussen zoeken naar mogelijke oplossingen.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt volgens planning.