Project: Stroomlijnen stoffenregelgeving, stoffenbeleid en recycling


Doel

Belemmeringen wegnemen voor het gebruik van afvalstoffen als secundaire grondstof.

Lange rij afvoerbuizen met stromend water.

Projectomschrijving

In dit project streven we naar een Europese beleidslijn voor het raakvlak tussen het recyclingbeleid en het stoffenbeleid (met name REACH, de POP-verordening en het Verdrag van Stockholm). En zo het internationale stoffenbeleid meer te richten op de circulaire en biobased economie.

Het gaat om het vereenvoudigen (binnen wettelijke mogelijkheden) van handel in recyclaat dat gevaarlijke stoffen bevat, maar wel een milieuverantwoorde en hoogwaardige toepassing heeft.

Wat is al bereikt?

  • De Nederlandse beleidslijn wat betreft de circulaire economie is uitgedragen bij de Europese Commissie.
  • In VN-verband is het thema op de agenda gezet.
  • In de besluitvorming van de Verenigde Naties en Europese Unie is ruimte bepleit en gekregen voor recycling van EPS (piepschuim) dat gezuiverd is van HBCDD.
  • In het kader van de wijziging van de Kaderrichtlijn afvalstoffen is de Nederlandse beleidslijn naar voren gebracht over recycling van cadmium- of loodhoudend hard PVC.
  • Verder is de casus hard-PVC-recycling ingebracht in de Green Deal North Sea Resources Roundabout (NSRR).

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, RIVM.

Werkwijze

  • Een Europese beleidslijn opstellen waarbij het internationale stoffenbeleid (o.a. REACH) meer op de circulaire en biobased economie is gericht.
  • Overleg voeren met de recyclingsector over een milieuverantwoorde en hoogwaardige recycling. Het doel hiervan is belemmeringen voor de aanwending van afvalstoffen als secundaire grondstoffen wegnemen (als er voor deze belemmeringen geen noodzaak bestaat vanwege milieubescherming).

Indicatie voortgang

indicator-oranje

Er is wel voortgang, maar de actie loopt achter op de planning.