Project: Implementatie en werking regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA)


Doel

Monitoren of de invoering van de GHA regeling goed verloopt.

Afvalberg witte plastic tuinstoelen

Projectinformatie

Sinds 2013 zijn er speciale regels voor het apart houden van delen van grof huishoudelijk afval op gemeentelijke milieustraten, de GHA regeling.

In dit project wordt de invoering van deze regeling gevolgd.

Wat is al bereikt?

Eind 2014 en begin 2015 is door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en advies- en ingenieursbureau Tauw onderzoek gedaan naar de invoering en effectiviteit. Er blijken stappen gezet te zijn, maar er is ook nog het nodige te verbeteren.

Met enige regelmaat bekijken we de voortgang. Het volgende meetmoment zal medio 2017 zijn.

Deelnemers

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat.

Werkwijze

Door het analyseren van de monitoringsgegevens nagaan of de regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA) goed verloopt.

Indicatie voortgang

indicator-groen

Het project loopt op schema.