Thema's


De thema's

Onderverdeeld in zeven thema’s werken we in verschillende projecten aan meer en betere recycling.

Thema stimuleren van hoogwaardige recycling
Stimuleren van hoogwaardige recycling
Thema stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en recycling
Stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en -recycling
Thema Verhogen van het rendement van sorteerprocessen
Verhoging van het rendement van sorteerprocessen
kliko's
Verbetering van afvalscheiding en inzameling
Thema Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen
Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen
Thema Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving
Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving
Thema Opvolging van afgeronde acties
Opvolging van afgeronde projecten