Thema: Verhogen van het rendement van sorteerprocessen


Thema Verhogen van het rendement van sorteerprocessen

Hoe kan het rendement van sorteerprocessen worden verhoogd om meer en betere recycling mogelijk te maken?

De VA, BRBS Recycling en de FHG leveren kennis en expertise om het rendement van sorteerprocessen te verbeteren, verspreiden nieuwe inzichten onder hun leden en stimuleren de uitvoering van kansrijke maatregelen.

Project: Verhogen van het rendement van nascheiden

In dit project onderzoeken we de verschillen tussen sortering van afvalstromen bij bedrijven. We geven aanbevelingen voor het verhogen van het rendement van nascheiden, zodat er minder materiaal eindigt in een verbrandingsinstallatie of op de stort.