Thema: Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen


Thema Optimale ketensluiting voor een selectie van materiaalstromen

Alle partijen in de keten van product naar afval werken samen aan het sluiten van de keten. Met de ketenaanpak worden product- en materiaalketens circulair gemaakt en de recycling van producten en materialen bevorderd.

We inventariseren nieuwe ketenprojecten en selecteren te starten ketenprojecten. We richten ons hierbij vooral op producten die als ze afgedankt worden huishoudelijk afval of bedrijfsafval zijn.

Ook stimuleren we ecodesign en design for recycling. En marktacceptatie van gerecyclede materialen.

Project: Nieuwe ketenprojecten opstarten

In 2015 is het ketenproject Bitumineus dakafval gestart.

Project: Stimuleren ecodesign en design for recycling

In dit project onderzoekt het ministerie mogelijkheden voor normstelling voor gerecycled materiaal in producten. En ook manieren om de marktacceptatie van gerecyclede producten te stimuleren.