Thema: Opvolging van afgeronde acties


Thema Opvolging van afgeronde acties

Binnen dit thema onderzoeken we onder meer in hoeverre producenten gebruik hebben gemaakt van de regeling voor de einde-afval status van recyclinggranulaat. En ook volgen we de invoering van de regeling voor grof huishoudelijk afval.

Verder is in een afgerond project de mogelijkheid onderzocht om bij grensoverschrijdend verkeer van afval onderscheid te maken tussen hoog- en laagwaardige recycling. Het voornemen is dit onderscheid op te nemen in het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Project: Monitoren van het effect van einde-afval criteria voor puingranulaat

Vanaf februari 2015 is het mogelijk om voor puingranulaat de productstatus te verkrijgen. In dit project bekijken we hoe dit in de praktijk uitwerkt.

Project: Indicatief volgen van implementatie en werking regeling voor grof huishoudelijk afval (GHA)

In dit project volgen we het verloop van de invoering van de regeling voor grof huishoudelijk afval.

Project: Onderscheid hoog- en laagwaardige recycling bij grensoverschrijdend transport verwerken in LAP3

In dit project bekijken we hoe een methodiek om bij import en export hoog- en laagwaardige recycling te onderscheiden ingevoerd kan worden in het Landelijk Afvalbeheerplan 3.