Thema: stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en recycling


Thema stimuleren van duurzame innovaties in afvalbeheer en recycling

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil duurzame innovaties in de afvalrecyclingsector stimuleren.

We inventariseren welke belemmeringen bedrijven ervaren bij het introduceren van innovatieve recyclingtechnieken. En we doen aanbevelingen voor het wegnemen van de belemmeringen en onderzoeken hoe innovatieve recyclingtechnieken meer gestimuleerd kunnen worden.

De beleidsaanbevelingen zijn opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Project: Ruim baan voor duurzame innovatie

We ontwikkelen in dit project een methode om te bepalen wat innovatieve recyclingtechnieken zijn voor de circulaire economie. En hoe we deze innovaties kunnen stimuleren.

Project: Fiscale stimulering afstemmen op VANG

Dit project richt zich op aanpassen van de regelingen MIA en VAMIL. Het doel van de aanpassingen is dat bedrijven meer gaan investeren in duurzaam materiaalgebruik.

Project: Herziening van BREF's

Dit project gaat over het stimuleren van meer en betere recycling in de herziening van de BREF Waste Treatment (BREF WT). Dit is het referentiedocument voor best beschikbare technieken (BBT) in de afvalverwerkingsindustrie.

Project: Toekomstvisie AVI's

In dit project is een beleidskader voor de toekomstige afvalverbranding in Nederland gemaakt.