Thema: stimuleren van hoogwaardige recycling


Thema stimuleren van hoogwaardige recycling 2

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu wil bedrijven stimuleren om hoogwaardige technieken toe te passen bij het recyclen van afvalstoffen.

Voordat hoogwaardige recycling echt gestimuleerd kan worden, moet eerst helder zijn wat het precies is. Daarom werken wij eerst aan een heldere en breed gedragen definitie en methodiek om de hoogwaardigheid van een recyclingmethode aan te tonen.

De uitkomsten van het onderzoek zullen worden opgenomen in het Landelijk Afvalbeheerplan 3.

Project: Ontwikkeling van een kader voor hoogwaardige recycling

In dit project ontwikkelen we een methode voor beoordeling van de hoogwaardigheid van specifieke vormen van recycling.