Thema: Verbetering van afvalscheiding en -inzameling


kliko's

In de samenleving zijn er initiatieven voor meer en betere recycling van afval dat buitenshuis (bijvoorbeeld in kantoren, winkels, diensten en (semi) openbare ruimte) vrij komt.

In de projecten stimuleren en ondersteunen we deze initiatieven.

Daarnaast werken we aan een betere communicatie over recycling en daardoor ook aan het verbeteren van afvalscheiding en –inzameling buitenshuis.

Project: Afval buitenshuis

In dit project (VANG Buitenshuis) helpen we bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties in de dienstensector om hun restafval te halveren.

Project: Communicatie over recycling

'We streven in dit project naar een heldere en goede communicatie over meer en betere recycling. Deze communicatie is vooral gericht op bedrijven in de afvalrecyclingssector.