Thema: Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving


Thema Op milieuverantwoorde wijze wegnemen van onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving

Binnen dit thema werken we er aan om onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving voor de overgang naar een circulaire economie weg te nemen (mits dit milieuverantwoord is).

In de projecten onderzoeken we verder de begrippen ‘einde-afval’ en ‘bijproduct’. En verder zorgen we voor het stroomlijnen van de regelgeving en het beleid over stoffen met recycling. En ook bekijken we welke belemmeringen en kansen er zijn bij grensoverschrijdend verkeer van afvalstromen.

Project: Juridisch en beleidsmatig kader voor einde-afval en bijproduct

In dit project onderzoeken we of er ruimte is in wetgeving voor een 'geen afval' etiket voor bepaalde stoffen en voorwerpen.

Project: Nieuwe nationale criteria voor einde-afval en bijproduct

We onderzoeken in dit project we of het zinvol is om een ministeriële regeling op te stellen voor nieuwe nationale criteria voor einde-afval en bijproduct.

Project: Webtoets oordeel afvalstatus

We hebben een webtoets ‘Afval of grondstof’ ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven de afvalstatus van hun materiaal of product beoordelen.

Project: Stroomlijnen stoffenbeleid en recycling

In dit project onderzoeken we of er belemmeringen voor recycling zijn vanwege de internationale stoffenregelgeving.

Project: Kansen en belemmeringen bij import en export

We werken aan het wegnemen van onnodige belemmeringen voor recycling bij import en export van afvalstoffen.

Project: Ruimte in regels voor Groene Groei

We onderzoeken of er meer ruimte in regelgeving en beleid mogelijk is voor innovatieve investeringen.